Anlegget vil inneholde :

Byggetrinn 1 (ferdig 2019):

 

250 m ovalbane for islandshest med ridebane i midten

Stor ridebane 97 x 38 m

350 m Passbane for  islandshest

Stor ridehall 36,5 x 81,5 m

Liten ridehall 22 x 42 m (kan slås sammen med stor ridehall)

Ridebane 23 x 63 m

Distanserittløype inntil 8 mil

Feltrittbane og ridesti 

Garderobeanlegg/wc dusj, vaskerom og tørkerom til dekken etc

Sosialt rom/ undervisningsrom/ kafe

Kontorer og sekretariat

To stallbygninger med til sammen 40 stallplasser med direkte utgang til egen luftegård Store luftegårder tilgjengelig

Lager for vedlikeholds- og driftsmateriell samt sykebokser 

Gode uteområder og parkeringsplasser 

 

Anlegget vil være universelt utformet og vil huse aktiviteter for bredde og topp, for ryttere og hesteinteresserte i alle aldre, for publikum, lærlinger og ansatte.

 

Byggetrinn 2: ( I et 5-7 års perspektiv)

 

For byggetrinn 2 har anlegget ytterligere 35 mål til utbygging. Der er blant annet tenkt flere ridehus, store utebaner og staller med luftegårder.