Styreleder: Laila Nemeth tlf: 99288075

Nestleder: Kjetil Sørli tlf: 90988672

Kasserer: Tor Olav Berg tlf: 91614808

Sekretær: Helene Bergersen tlf: 95744879

Styremedlem : Anne Parkinson tlf 41304677

Styremedlem: Johannes Kolnes

Innkalling ekstraordinær generalforsamling HHA 21.01.2021 kl 17-19.00

Til aksjeeiere i Haugaland Hestesport Arena AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Hestesport Arena AS

Aksjeeierne i Haugaland Hestesport Arena AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling

21.01.2021 Tidspunkt: kl 17.00 Møtested: Fysisk oppmøte i sekretariatet ved HHA

Dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Laila Nemeth, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Styrevalg . Vi har fått beskjed fra Brønnøysundsregisteret om at vi må ha vedtak fra ekstraordinær generalforsamling at Johannes Kolnes går inn for Torgeir Strøm. Brønnøysundsreg godkjente først vedtaket fra styremøte om bytte, men har nå varslet at vi må ha dette forankret i ekstra generalforsamling.

Styret blir da som følger:

Leder: Laila Nemeth, Repr A aksjonærene

Nestleder: Kjetil Sørlie, Repr A aksjonærene

Kasserer: Tor Olav Berg, valgt av generalforsamlingen

Sekretær: Helene Bergersen, valgt av generalforsamlingen

Styremedlem: Anne Parkinson, Repr A aksjonærene

Styremedlem: Johannes Kolnes, Repr A aksjonærene.

5. Innkommende saker. Endring av vedtekter etter innspill fra aksjonærene

6. Budsjett 2021

---O---

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Endelige saksdokumenter til punkt 5 og 6 og endelig innkalling sendes aksjonærene ved styreleder 7 dager før møtet jfr aksjeloven § 5.10, ved spørsmål kan disse rettes til laila.nemeth@helse-fonna.no

Med vennlig hilsen for styret i Haugaland Hestesport Arena AS

Laila Nemeth

styreleder