Pris overnatting i gjestestall ved årskort: 100 kr pr døgn

Pris overnatting i gjestestall uten årskort under organisert trening: 150 kr pr døgn

Pris overnatting i gjestestall under D/C stevner (to dagers stevne) : 350 kr pr døgn og 200 kr pr dag

Pris overnatting i gjestestall under L/E stevner døgnovernatting ved endagers stevne: 450 kr pr døgn, 300 kr pr dag

'Pris overnatting i gjestestall under Lands/elitestevner( torsd-sønd): kr 1350 pr helg . Onsdag-sønd: kr 1550 pr helg. To hester i en boks: kr 800 pr hest(fred-sønd)pr helg. (onsd-sønd): kr 900 pr hest pr helg. 5. Det vil også være mulig å kjøpe "drop in" - egentrening på baner eller ridehaller når disse er ledige (ikke tilgang på andre faciliteter) - vippsbetaling Baneavgift: For medlemmer som representerer: kr 100 pr dag For medlemmer som ikke representerer: kr 200 pr dag For ikke medlemmer: kr 250 pr dag Pakkepris satsingsgruppe/helgekursryttere i de ulike grener: kr 100 pr dag