Leie av gjestebokser

Pris dagboks ved stevner: 200 kr pr dag

Pris dagboks ved organisert trening: 100 kr pr dag

Pris overnatting i gjestestall ved årskort: 100 kr pr døgn

Pris overnatting i gjestestall uten årskort under organisert trening: 150 kr pr døgn

Pris overnatting i gjestestall under D/C stevner (to dagers stevne) : 350 kr pr døgn og 200 kr pr dag

Pris overnatting i gjestestall under L/E stevner døgnovernatting ved endagers stevne: 450 kr pr døgn, 300 kr pr dag

'Pris overnatting i gjestestall under Lands/elitestevner( torsd-sønd): kr 1350 pr helg . Onsdag-sønd: kr 1550 pr helg.

To hester i en boks: kr 800 pr hest(fred-sønd)pr helg. (onsd-sønd): kr 900 pr hest pr helg. 

ALLE PRISER ER MED 1-2 SPON UTEN FOR 

Ekstra spon : kr 150