Leie av gjestebokser

Pris dagboks ved stevner: 200 kr pr dag (inkl. 1/2 balle med spon)

Pris dagboks ved organisert trening: 150 kr pr dag (inkl. 1/2 halv balle med spon)

Pris overnatting i gjestestall ved årskort: 150 kr pr døgn (inkl. 1/2 balle med spon)

Pris overnatting i gjestestall uten årskort under organisert trening for medlem: 150 kr pr døgn (inkl. 1/2 balle med spon)

Pris overnatting i gjestestall uten årskort under organisert trening ikke medlem: 250 kr pr døgn (inkl. 1/2 balle med spon)

Pris overnatting i gjestestall under D/C stevner (to dagers stevne) : 400 kr pr døgn (inkl.
1-2 sponballer) og 200 kr pr dag (inkl. 1/2 balle spon)

Pris overnatting i gjestestall under L/E stevner døgnovernatting ved endagers stevne: 500 kr pr døgn (inkl. 1-2 balle med spon), 300 kr pr dag ((inkl. 1 sponballe) 

'Pris overnatting i gjestestall under Lands/elitestevner( torsd-sønd): kr 1550 pr helg .(inkl. 1-2 spon first bedding)

Gjesteboks ved overnatting inkludert 1 balle spon, utenom stevner og organisert trening 300,-

PRISER ER UTEN FOR
NB! VED AVREISE SKAL BOKSEN VÆRE HELT TØMT FOR SPON 

Ekstra spon : kr 150