Det er også være mulig å kjøpe "drop in" - egentrening på baner eller ridehaller når disse er ledige (ikke tilgang på andre faciliteter) - vippsbetaling

Baneavgift:

For medlemmer som representerer: kr 100 pr dag

For medlemmer som ikke representerer: kr 200 pr dag

For ikke medlemmer: kr 250 pr dag

Pakkepris satsingsgruppe/helgekursryttere i de ulike grener: kr 100 pr dag