Baneleie

Det er mulig å kjøpe "drop in" - egentrening på baner eller ridehaller når disse er ledige (ikke tilgang på andre faciliteter) - vippsbetaling 588047

Baneavgift for ikke oppstallører eller ikke årskort:

For medlemmer som representerer: kr 100 pr dag

For medlemmer som ikke representerer: kr 200 pr dag

For ikke medlemmer: kr 250 pr dag

Fast trening ukedager organisert av Faxi eller Indre Haugaland  for medl  : gratis

Fast trening helg organisert av Faxi eller Indre Haugaland for medl: kr 100