Faste kurs og rideskole høsten 2020

Under finner du en oversikt over faste kurs og rideskole som gjelder for høsten 2020. Oversikten er delt inn i lille ridehall og store utebane/store ridehall. 

Store ridehall og utebane kan som oftest brukes til egentrening også når det er oppsatt kurs. Vi oppfordrer til god dialog mellom alle brukere av senteret slik at dette blir løst på en smidig måte. 

Sprangtreningene på tirsdag ettermiddag vil mest sannsynlig foregå inne i store ridehall utover høsten, da blir hallen stengt for egentrening.