Oppdatert smittevernsrutiner t.o.m 11. april

-Rideskolen holder stengt frem til 11. april
-Organisert trening innendørs for personer over 20 år utsettes eller avlyses. 
-Ridehallen kan benyttes av oppstallører og brukere med årskort, men max begrensing på 5 personer pr rideflate
-Sosialt rom og tribune stenges
-Oppstallører må selvsagt være i stallen for å utføre nødvendige oppgaver for og med sin hest, men ikke opphold dere lenger enn nødvendig på området
-Oppstallører og 1 medhjelper har adgang i stallene, utover dette skal ikke andre ferdes i stallen uten avtale
-Anlegget stenges for besøkende uten årskort/oppstallet hest
-Benytt håndsprit som henger på veggen i stallen, på toaletter og i sosialt rom
-Personer med symptomer på forkjølelse/influensa skal ikke ferdes på anlegget