Haugaland Hestesport Arena AS ble stiftet i 2016 av Indre Haugaland Ryttersportsklubb og Faxi Islandshestforening. Senteret har interkommunal og regional status samt er et av hovedanleggene til Norges Rytterforbund. Første spadestikk ble tatt desember 2018, og vi beregner innflytting i nytt anlegg i løpet av høsten 2019.

 

Vil du være med på oppstart og utvikling av Haugaland Hestersport Arena? – les her og send inn din søknad !

Haugaland Hestesport Arena AS ble stiftet i 2016 av Indre Haugaland Ryttersportsklubb og Faxi Islandshestforening. Helt nytt anlegg er under oppføring på Skeiseid i Tysvær, like utenfor Haugesund. Anlegget har godkjent interkommunal og regionalanlegg status, samt er et av hovedanleggene til Norges Rytterforbund. Byggingen av anlegget er godt i gang og ferdigstilles høsten 2019. For å lese mer; gå inn på https://www.haugalandhestesportarena.com/ Den nye hestesport arenaen vil ivareta trenings- og stevnearealer for grenene dressur, sprang, distanseritt, voltige, mounted games, kjøring, feltritt, samt gangartsridning og avlsaktiviteter for islandshest. Arenaen vil gi et godt tilbud til både bredde og topp og vil ivareta rideskole, terapi- og handicapriding, samt tilbud om andre hesterelaterte aktiviteter. Anlegget vil være universelt utformet og vil være et attraktivt sted for ryttere og hesteinteresserte i alle aldre, for publikum, lærlinger og ansatte.

Vi søker deg som ønsker å være med på oppstarten og videreutviklingen av dette spennende anlegget. Vi trenger følgende funksjoner ivaretatt; disse kan kombineres på tvers alt etter kompetanse og ønsker fra deg som søker. Vi vil også kunne være fleksibel mht stillingsandel

Rideskoleansvarlig funksjon:

• Administrere annonser og påmelding til rideskolen

• Bidra til videreutvikling, vekst og effektiv drift av rideskole

• Sikre god HMS med gode rutiner og sikkerhet for ryttere og skolehester

• Sikre god dialog med ryttere, foresatte og kunder

• Sikre god dyrevelferd og daglig stell/tilsyn, skoing, behandlinger, saltilpasning, foring, vaksiner, utstyr knyttet til rideskolehestene

• Tilrettelegge og gjennomføre undervisning i rideskolen inklusiv læreplaner

• Veilede evt. andre som underviser i rideskolen

• Følge opp lærlinger inklusive læreplan

• Administrere forverter på rideskolehestene slik at helgene er dekket opp

• I samarbeid med styret sikre god og hensiktsmessig fordeling av fasilitetene (haller og baner) i tråd med avtale Indre Haugaland/Faxi

• Tilrettelegge og gjennomføre rideleirer

• Drive salgsfremmende aktiviteter

• Arbeidet foregår primært på ettermiddag/kveld

• Det kan legges undervisning i enten sprang og dressur, eller undervisning i Islandshest inn i stillingen

Stallmesterfunksjon:

• Sikre god HMS og gode rutiner i stallen

• Fòring og utslipp av hester i rideskole og privatstall

• Sikre tilfredsstillende møkking og renhold hos rideskolehester og påse at anlegget til enhver tid fremstår ryddig og representativ

• Bestillinger av nødvendig for og spon.

• Være arbeidsleder for evt. andre stallansatte og lærlinger

• Sikre at baner horves etter behov og retningslinjer • Sikre god dialog og kommunikasjon med oppstallører

• Evt. delta på handicapriding på dagtid

Arbeidet foregår mest på dagtid, men noe kveldsarbeid kan påregnes

Det vil bli lagt vekt på utdanning og erfaring innen de ulike funksjonene, samt personlige egenskaper som bygger opp om en god oppstart og drift av senteret.

Søknad og CV sendes til : torgeirstrom@gmail.com innen 26.08.19

For mer informasjon om hestesportarenaen og stillingene kan du ta kontakt med:

Torgeir Strøm : tlf 90893963 Camilla Kallevik: tlf 93497321

 

Vil du ha stallplass på det nye anlegget ? Nå åpner vi opp for å sende inn søknader! Gå inn på siden for oppstalling og send inn søknadskjemaet idag

Flott artikkel i Haugesunds avis Mai 2019.

Har du fått stallplass eller lurer du på å søke? Husk informasjonsmøte i Tysværtunet, møterom Rabalder 19.06.19 kl 19.00 :-) 

Tema vil være :

• Fremdrift og innflytting

• Selve anlegget med tilbud og kvaliteter

• Driftskonsept og rutiner

• De ulike stallpakker

• Samarbeid med HTG, Haugaland vgs og Tveit videregående skole

• Trenere, treningstilbud og stevner

• Dialog og drøs

Alle interesserte hjertelig velkommen !

Styreleder HHA Torgeir Strøm innledet felles samlingen for styrene i Faxi Islandshestforening, Indre Haugaland Ryttersportklubb og Haugaland Hestesport Arena 19.01.2019

God stemning og entusiasme på felles samlingen 19.01.2019

Nå er vi igang med bygging !!

19.12.2018 ble første spadestikk for den kommende interkommunale og regionale Hestesport Arenaen foretatt av ordfører Sigmund Lier. Anlegget vil stå klar med første byggetrinn høsten 2019. Vi gleder oss 

 

19.12.18 ble første spadestikk tatt av Sigmund Lier; ordfører i Tysvær kommune.

Ordfører Sigmund Lier til hest på første spadestikk markeringen. Her sammen med styreleder av Haugaland Hestesport Arena; Torgeir Strøm

Signering av millionkontrakter til bygging av Haugaland Hestesport Arena 14-16.11.2018

Kontraktene for bygging av den nye Hestesport Arenaen ble signert 14-16 nov 2018 ! Følgende entreprenører skal stå for byggingen :

Grunnarbeid: RISA AS

Bygninger: Grude Bygg AS

Elektro: Helgevold elektro AS

Rør: Hervik Rør AS

Signering kontrakt 14.11.18 RISA AS

Signering Grude Bygg AS 15.11.18

Signering Helgevold elektro AS og Hervik Rør AS 16.11.18

Omega AS har stått for søkerprosessen og bistått anbud og kontrakter, her ved Gisle Heggebø vår hovedkontakt (Dgl leder i Omega Areal AS)

Firmaet Stallmestern.no har som konsulent bidratt med gjennomgang og budsjettering i skisseprosjekt, samt bidratt i forprosjekt med gjennomgang av planer og utarbeidelse av kravspesifikasjon.

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. På denne plassen kan du fortelle din historie og la de besøkende få vite litt mer om deg.